Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Wspierają nas

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo- Hutnieczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pan profesor niestrudzenie promuje inicjatywę wspierania Szpitala św. Ludwika wśród swoich studentów.Państwo Marta i Jakub Szmyd

Nie poprzestali na zebraniu datków dla Szpitala podczas uroczystości swoich zaślubin - wielokrotnie i skutecznie

zaszczepiali wśród swoich przyjaciół podobny pomysł.

powrót