Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Aktualności

HPV. Bezpłatne szczepienia dla dziewcząt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

01.10.2018
W Małopolsce odbędą się szczepienia przeciwko zakażeniom HPV dla dziewcząt przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Ich realizatorem jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Szczepienia realizowane będą przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Bezpłatne szczepienia prowadzone będą do 10 grudnia 2018 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych domach dziecka, które przyjęły zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie. Zaszczepione zostaną dziewczęta w wieku 9-18 lat.

Szczepieniom realizowanym przez Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie towarzyszyć będą działania informacyjno-edukacyjne, w które zostaną zaangażowani wychowawcy pracujący w/w placówkach, korzystając m.in. z przygotowanego dla nich poradnika „Profilaktyka pierwszy krok do zdrowia”.

Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego są bardzo powszechne. Uważa się, że na świecie ok. 15-20% populacji jest w tym momencie zakażonych wirusem HPV, 50% z nich to kobiety i mężczyźni w wieku 15-25 lat. Istnieje około 170 typów wirusa HPV, wśród nich znajdują się typy 16 i 18 wywołujące 70% zakażeń prowadzących do zmian nowotworowych raka szyjki macicy.

Więcej informacji na www.profilaktykawmalopolsce.pl

Nazwa projektu: Realizacja szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 2018 roku


powrót